3E14: Fong Chung-Ray, Michael Müller, Wesley Tongson, Juan Uslé, Wang Gongyi, Wu Chi-Tsung and Stella Zhang