Art West Lake 2018

Hangzhou Peace International Convention and Exhibition Center 25 - 28 May 2018 
Hangzhou Peace International Convention and Exhibition Center Booth A2

The first international ink art fair in China, featuring artists Chen Jiu, Fung Ming Chip, Winnie Mak, Li Hao, Tong Biao, Wang Chuan, Wang Gongyi.