SUMMER EXHIBITION
CHEUNG YEE, FUNG MING CHIP, KATHERINE XIAO, LAN ZHENGHUI, LI GANG, LI HAO, QIN FENG
19 July 2017 - 10 September 2017